Detacheringsovereenkomst

Waarom heb ik een detacheringsovereenkomst nodig?

Deze overeenkomst Legal docs van Grant Thornton kunt u gebruiken als u een werknemer die bij u in dienst is aan een ander bedrijf ter beschikking wilt stellen (uitlenen) of als u een werknemer in dienst van een ander bedrijf in uw eigen organisatie wilt inlenen. De detacheringsovereenkomst is een twee-partijenovereenkomst tussen de inlenende en de uitlenende partij.

Handig om te weten

De werknemer werkt onder leiding en toezicht van de uitlener; dat wil zeggen, de inlener heeft weliswaar een instructiebevoegdheid met betrekking tot de feitelijke gang zaken, maar de kern van de leiding en het toezicht – de begeleiding en instructies voor het te verrichten werk, of de medewerker zijn werkzaamheden goed vervuld, waar hij/zij werkzaam is en voor hoelang, wat zijn salaris is, met andere woorden het gezag – blijft bij de ter beschikking stellende werkgever en wordt door haar ingevuld.

Wat regelt deze detacheringsovereenkomst?

De detacheringsovereenkomst regelt alle essentiële juridische en praktische zaken voor een detachering, zoals:

  • Details van de gedetacheerde
  • Duur van de detachering
  • Tarieven (standaardtarieven, en eventueel afwijkend voor avond, nacht of weekend)
  • Eventuele kwaliteitseisen (bijvoorbeeld op het gebied van opleiding)
  • Wijze van uitvoering van de werkzaamheden
  • Beschikbaarheid en eventuele vervanging
  • Aansprakelijkheid
  • Geheimhouding en intellectuele eigendom.

Verder bevat de overeenkomst een bijlage met onder andere een geheimhoudingverklaring, te ondertekenen door de gedetacheerde werknemer. De te detacheren werknemer is in dienst van het uitlenende bedrijf op basis van een arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld

Detacheringsovereenkomst