Rekening-courant overeenkomst

Waarom heb ik een rekening-courant overeenkomst nodig?

Een rekening-courant overeenkomst wordt vaak gebruikt tussen een onderneming en de werkmaatschappij of tussen een onderneming en de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA). Er worden in de regel vaak kleinere bedragen overgeboekt of voorgeschoten. Het is van belang om een rekening-courantovereenkomst schriftelijk overeen te komen.

Wat regelt deze rekening-courant overeenkomst?

Met de rekening-courant overeenkomst regel je de automatische verrekening van alle schulden en vorderingen tussen de holding en de werkmaatschappij of de onderneming en de DGA. Wees ervan bewust dat het moet gaan om relatief kleine(re) bedragen en niet om grote bedragen met een lange(re) looptijd. Daarvoor gebruik je bij voorkeur een leningsovereenkomst.

Hoe werkt het?

Wanneer u de vragenlijst start, zal u met behulp van informatie en uitleg door de vragen worden geleid. Aan de hand van uw antwoorden zal een overeenkomst op maat worden gemaakt door ons systeem. Als u inlogt of een account aanmaakt, kunt u de voortgang van de vragenlijst ook opslaan en later terugkomen. Bekijk ook het voorbeeld van de rekening-courant overeenkomst!

Voorbeeld

Rekening-courant overeenkomst