Agio overeenkomst

Wat regelt de Agio overeenkomst?

Een agiostorting is een bedrag wat door een aandeelhouder bovenop de nominale waarde van de aandelen gestort wordt. Het wordt toegevoegd aan de agioreserve, hiermee neemt het eigen vermogen toe. De aandeelhouder krijgt hiervoor dus geen extra aandelen. Een agiostorting kan plaatsvinden bij de uitgifte van aandelen of nadat de aandelen al uitgegeven zijn. Zo’n agiostorting wordt ook wel informele kapitaalstorting genoemd. Een overboeking van liquide middelen naar de zakelijke rekening van de vennootschap is niet voldoende, de agiostorting moet formeel worden geregeld. Hiervoor is allereerst een besluit van de aandeelhouders vereist. De agiostorting wordt daarna vastgelegd in een agio overeenkomst tussen de aandeelhouder en de vennootschap. (Een agiostorting komt in beginsel toe aan alle aandeelhouders; bij uitkering moet aan de uitkeringstoets worden voldaan).

Bij een agiostorting hoeft niet altijd geld te worden gestort. De stortingsplicht van de aandeelhouder kan ook worden verrekend met een vordering op de vennootschap. U kunt in dit model kiezen voor een storting van een bedrag op de aandelen of voor een storting door middel van verrekening met een vordering. Het model gaat uit van een organisatiestructuur waarin sprake is van slechts een aandeelhouder.

Hoe werkt het?

Wanneer u de vragenlijst start, zal u met behulp van informatie en uitleg door de vragen worden geleid. Aan de hand van uw antwoorden zal een disclaimer op maat worden gemaakt door ons systeem. Als u inlogt of een account aanmaakt, kunt u de voortgang van de vragenlijst ook opslaan en later terugkomen. Bekijk ook het voorbeeld van de Agio overeenkomst!

Voorbeeld