Brief herinnering betalingsachterstand

Wat regelt de brief herinnering betalingsachterstand?

Als een klant uw facturen niet betaalt, kunt u met deze gratis brief een betalingsherinnering sturen. Deze brief is een vriendelijke herinnering om de klant erop te attenderen dat de betalingstermijn is verstreken. Het kan immers zo zijn dat de late betaling rust op een vergissing of dat de betaling de herinnering gekruist heeft. In de gratis brief herinnering betalingsachterstand worden over het algemeen nog geen (extra) kosten vermeld.